Ανακατασκευές - Ανακαινίσεις κτιρίων

Η ανακατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητική στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία μας είναι έτοιμη να σας προσφέρει ανακατασκευή κάθε τύπου κτιρίου ή χώρων ανεξάρτητα από την αρχική λειτουργικότητα τους.

Η εταιρία μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις ανακατασκευής, ανακαίνισης και διαμόρφωσης κτιρίων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, γραφείων και επαγγελματικών χώρων, έχοντας πολυετή εμπειρία στην εκτέλεση και την παράδοση σύνθετων και απαιτητικών έργων ως προς τις προδιαγραφές και τον χρόνο παράδοσης.

Κατά την ανακατασκευή λαμβάνεται υπόψη μια σειρά σημαντικών παραγόντων όπως η φθορά του κτιρίου, η τεχνική κατάσταση των δομικών στοιχείων, ο όγκος των επενδύσεων κεφαλαίου στην ανακατασκευή, ο χρόνος της προτεινόμενης ανακατασκευής και άλλα.

Διαθέτοντας συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, διαμορφώνουμε και αλλάζουμε το κτίριο σας, οδηγώντας το σε μία νέα ολοκληρωτική όψη τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με γνώμονα τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη. Οι υπηρεσίες ανακατασκευής από την εταιρεία μας εγγυώνται υψηλές τεχνικές που διακρίνονται για τη σύγχρονη αισθητική τους άποψη με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και με γνώμονα τον οικονομικό προϋπολογισμό.

Οι κύριες εργασίες που απαιτούνται και συνήθως συναντάμε στην ανακατασκευή και ανακαίνιση είναι:

1.  Υποστυλώσεις - Καθαιρέσεις
2.  Χωματουργικά
3.  Σκυροδετήσεις
4.  Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις Φέροντα Οργανισμού
5.  Τοιχοποιίες - Πετάσματα
6.  Θερμομονώσεις και Υγρομονώσεις
7.  Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Ισχυρά & Ασθενή ρεύματα)
8.  Υδραυλικές εγκαταστάσεις (Ύδρευση - Αποχέτευση - Όμβρια)
9.  Εγκαταστάσεις Εξαερισμού και Κλιματισμού
10.Επιχρίσματα
11. Επενδύσεις Τοίχων & Δαπέδων
12. Ξηρά Δόμηση
13. Χρωματισμοί