Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων – Πράσινα Κτίρια

Η εταιρία μας διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες ακολουθεί τις επιταγές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στοχεύοντας στην άριστη ενεργειακή απόδοση στις κατασκευές και στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και επαγγελματικών χώρων με σκοπό την δημιουργία πράσινων κτιρίων.

Ένα «πράσινο» κτίριο είναι ένα κτίριο που, κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη λειτουργία του, μειώνει ή εξαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις και μπορεί να δημιουργήσει θετικές επιπτώσεις στο κλίμα και στο φυσικό μας περιβάλλον. Τα πράσινα κτίρια διατηρούν πολύτιμους φυσικούς πόρους και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας.

 Κατά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, οι μετατροπές που μπορείτε να κάνετε από το εξωτερικό του σπιτιού σας μέχρι και το εσωτερικό για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα είναι:

  1. Εξωτερική Θερμοπρόσοψη κελύφους
  2. Θερμό-Υγρομόνωση Ταράτσας
  3. Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης-Ψύξης
  4. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  5. Τοποθέτηση Ηλιοθερμικών Συστημάτων
  6. Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκων Συστημάτων
  7. Τοποθέτηση Σκιάστρων
  8. Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Χρωματισμοί οικίας