Προφίλ - Η εταιρία μας

Η τεχνική-κατασκευαστική εταιρία Εργοδυναμική ιδρύθηκε το  2004 από τον Γεώργιο Βασιλακάκη και δραστηριοποιείται έκτοτε στον τομέα των μελετών και κατασκευών σε όλη την Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο.

 Σήμερα η εταιρία συνεχίζει την δραστηριότητα της έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα της κατασκευής, με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό από έμπειρους μηχανικούς και καταξιωμένους συνεργάτες. Η ομάδα μας εγγυάται τον έγκαιρο χρόνο παράδοσης των έργων και τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας σε συνδυασμό με το βέλτιστο κόστος κατασκευής.

 Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εργοδυναμικής είναι η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ολοκληρωμένων κτιρίων, ανακαινίσεις και ανακατασκευή πάσης φύσεως κτιρίων, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχειακών μονάδων.

 Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προηγμένης τεχνολογίας, που περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή και παράδοση των έργων με το κλειδί στο χέρι. Βασική αρχή και επιδίωξη της εταιρίας είναι η υπευθυνότητα και η υψηλή ποιότητα κατασκευής των έργων με κύριο μέλημα την ικανοποίηση του πελάτη.